Hoppa till innehåll

Om föreningen

Hur bildades föreningen?

En del Sjuksköterskor hade på 1950-talet kamratföreningar. Göteborgsskolan hade ingen, men en väl fungerande Sjuksköterskebyrå sedan 1903. En föreståndarinna (sjuksköterska) förmedlade arbete i privatvård samt öppen och sluten vård. Mellan åren 1956 och 1962 drevs den av Svensk Sjuksköterskeförening, därefter övergick den i offentliga arbetsförmedlingen.

Föreståndarinnorna hade alltsedan starten av byråverksamheten en sammanhållande funktion för kårmedlemmar, kunde dela ut stipendier och bidrag, Sjuksköterskor, utbildade och verksamma i Göteborg var de huvudsakliga medlemmarna.

Inför omorganiseringen 1956, som blev riksomfattande, väcktes förslag om bildandet av en kamratsammanslutning. Initiativtagare var dåvarande byråföreståndarinnan, Irene Aurell, rektor Greta Westerberg och husmodern Gunilla Hallendorff. Förberedelserna började redan 1954 och Kamratförbundet bildades 1957.

Kamratförbundet Sahlgrensringens medlemmar har utbildats vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets sjuksköterskeskola (ASS), Göteborgs Sjuksköterskeskola (GS) och Vårdhögskolan i Göteborg (VHG). Numera sker utbildningen, sjuksköterskeprogrammet, vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs Universitet (GU).

Syfte är att skapa samhörighetskänsla och hålla kontakterna vid liv, Sahlgrenare emellan. I samband med årsmötet har medlemmarna möjlighet att träffas vid mötesförhandlingar och efterföljande samkväm på Caroline Wijks sjuksköterskehem. Årsmötet hålles i april månad. På hösten anordnas studiebesök eller utflykt till något aktuellt mål.

Genom årsavgifter, gåvor och donationer har möjligheter för stipendier skapats.

Caroline Wijks sjuksköterskehem

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.